Astrologların İş İmkanı Var Mı?

Astrologluk ve İş Olanakları

Astrologlar, evrende bulunan güneş sisteminden galaksilere ve daha aklımıza gelebilecek bütün oluşumların hareketlerini, fiziksel durumlarını inceleyen kişilerdir. Adından da anlaşılacağı üzere temelini astroloji bilimi oluşturur.

Görevleri

Astrologlar gezegenlerle birlikte ay ve güneşin dünyaya göre hallerini gösteren matematiksel zaman tablolarını hesaplarlar. Astrolog dediğimizde her ne kadar bizlerin aklına fal ve burç yorumlayan insanlar gelse de onlar aslında evreni, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gök cisimlerini teorik olarak araştırır ve inceler. Bütün bunların sonucunda elde edilen bilgileri bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere NASA, uluslararası uzay gözlem merkezleri gibi araştırma bölgelerine gönderir.

Astrologların Meslek Eğitimleri

Astroloji eğitimi 4 yıl verilen bir eğitimdir. Lisans öğrencileri yeterli puanı elde edip bölüme başladıktan sonra ilk yıl matematik ve fizik ağırlıklı olmak üzere eğitim görürler. Daha sonraki yıllarda da bilgisayar kullanma becerisi gerektiren ve bu beceriyi arttırması planlanan dersler büyük çoğunluktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Astrologlar gözlem evlerinde astronom olabilir ya da matematik, fizik ve meteoroloji alanında kamu kuruluşları ya da özel sektörde çalışabilirler. Ne yazık ki bu alanda eğitim alanların kendi alanıyla ilgili iş olanakları oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle astroloji okuyup matematik ve fizik alanlarında çalışan bireyler çoğunluktadır.

Kazanç Durumu

Meslek eğitiminin ardından astrolog olarak çalışanlar 8 kademenin 1. kademesinden başlayarak yüksek lisans gibi eğitimi devam ettirecek faaliyetlerle mesleklerinde ilerleyebilir ve kazançlarını arttırabilirler.