Bir İnşaat Proje Yöneticisi Neler Yapar?

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, bir projede hedef ve gayelerin yerine getirilmesi için elde bulunanların planlanması, düzenlenmesi, kaynakların tedarik edilmesi ve yönetimi çalışmalarıdır.

Proje belirli bir gaye uğruna uygun bir dönüşüm meydana getirmek ya da değer kazanma amacıyla uygulanır

Proje yönetiminde bulunulan asıl çaba, proje hedef ve gayelerine ulaşmaya çabalarken önceden planlanan proje sınırlarının da haricine çıkmamaktadır.

Proje Yöneticisi Kimdir?

Proje Yöneticisi; bir projede belirlenen hedef ve gayelere ulaşılmasında, elde bulunan çalışma grubu ve donanımların verimli bir şekilde kullanılmasında kaynak tedariki ve yönetim işlemlerini yürüten kişidir.

İnşaat Proje Yöneticisi

İnşaat proje yöneticisi; inşaat programını tek bir kaynaktan yürütmek ve inşaat proje yönetimi dâhilinde sunulması ve tasarımları ve planlamaya yönelik çalışmalardan bağımsız organizasyon çalışmasını yürüten kişidir.

İnşaat Proje Yöneticisi Ne yapar?

-Belirli süreli bir işte işin planlanan sürede bitmesinin kolaylaştırır

-Bütçeyi aşan harcamalara karşı önlem alır

-Projenin başlamasından bitişine kadar geçen sürede masrafları denetler, bütçede tasarruf sağlanabilecek noktaları belirler

-Sözleşme şartlarının yerine getirilmesinin denetimini yapar

-Ortaya çıkabilmesi mümkün olan sorunları öngörür

-Organizasyon sırasında ortaya çıkabilecek teknik aksaklıkları giderilmesini sağlar

-Talep ve kabulü sağlanmış projeyi eksiksiz yerine getirilmesini sağlar

-Yönetimin temelini oluşturan proje sınırları, süre ve bütçe sorunlarını belirler

-Her aşamanın başında ne gibi dokümanlara ihtiyaç olabileceğini proje öncesinde ön görerek daha sağlam proje kaynaklarını sağlar.

-Rasyonel ve uzman bir kadro planlaması yapar.

-Proje süresince nakit planlamasını sağlar.

-Ürün ve hizmetlerin alımı ve satımı esnasında, zaman ve para tasarruf ettirecek bilgilerden yararlanır.

-Riski mümkün mertebe azaltır ve kar oranını artırabileceği ölçüde artırmaya çalışır.

İşin gerektirdiği talimatları verme sorumluğu ve dikkat ve özeni proje yöneticisinin bizzat gerçekleştirmesi ile işin kusursuz tamamlanmasının sağlar.