Çocuklarda Öz Güven Hangi Yaş Aralıklarında Oluşur?

Özgüven, kişilik ve karakter yapısının temelini oluşturur. Günümüzde anne babaların hayat mücadelesi, gelecek kaygısı, kariyer planlaması ön plana çıkmış olup, çocuk yetiştirmede özgüven gelişimi ikinci plana atılabilir. Ancak çocuğun ilerleyen tüm yaşlarında kendini ifade edebilmesi için gerekli olan temel olgu özgüvendir.

Çocukta Özgüven Eksikliğinin Belirtileri

Özgüven gelişimi sağlanamamış bir çocukta çeşitli belirtiler görülebilir. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

* Yanında ve yakınında sürekli tanıdığı kişilerin bulunmasını ister. Onlardan ayrılmaktan korkar ve güvensizlik hisseder.

* Hiçbir konuda sorumluluk almak istemez.Çocuklarda Öz Güven Hangi Yaş Aralıklarında Oluşur?

* Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanır.

* En ufak bir konu hakkında dahi kesin ve net bir fikir yoktur. Kararsızdır.

* Yeni tanıştığı kişilerle iletişim kuramaz.

* Kendine olan güvenini ispatlamaya çalışır.

Bu maddeler iyi incelenmeli, çocuğun davranışları izlenerek böyle bir risk varsa bir uzmandan destek alınmalıdır.

Özgüven Eksikliğinin Çocuğun Yaşamındaki Etkileri

Özgüven eksikliği yaşayan bir çocuk öncelikle içine kapanık ve karamsar bir ruh hali içerisinde olur. Hayatın karmaşası içinde karşılaşacağı olumsuz olaylarda, stresini yönetebilme kabiliyeti olmaz ve mücadele etme azmi kalmaz. Bunlarla birlikte sosyal ilişkileri zayıf olduğundan yeterli ve istediği düzeyde ilişki yaşayamaz. Bir çocuğun özgüvenini geliştirmek için öncelikle aile içinde anne baba olarak sorumluluk almak gerekir. Bunun için yapılması gereken şey ilk olarak çocuğa başarılı olduğunun hissettirilmesidir. Çocuğa yapabileceği görev ve sorumluluklar verip onun başarısını takdir etmek özgüven gelişimi konusunda en önemli adım olacaktır. Ayrıca sadece okul dersleri değil, farklı alanlarda bedensel faaliyet çalışmalarına da teşvik edilmelidir.

Çocuklarda Özgüven Gelişme Yaşı

Yapılan araştırmalara göre, çocuklarda öz güven hangi yaş aralıklarında oluşur? Sorusuna istinaden, 0-2 yaş dönemini incelemek gerekmektedir. Bu dönemde özellikle çocuk ile anne arasında kurulan bağ özgüven gelişimi konusunda tamamlayıcı olmaktadır. Öncelikle anne çocuğun istek ve ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olursa, çocuk birey olma yolunda daha emin adımlarla ilerleyebilecektir.0-2 yaş döneminde başlayan özgüven kavramı, ergenliğin sonuna kadar devam etmektedir.