Demir Filizi Yerden Ne Kadar Yüksekte Olmalıdır?

İnşaat literatüründe inşaat demir çapı “fi” olarak ifade edilir. Demir filizi beton üstünde kalan inşaat demirine denir. Statikte devamlılığı ve dayanıklılığı sağlamak adına demir filizleri kullanılır. Filizlere ek yapılarak kolon ya da döşeme bağlantıları yapılır. Kolon ve demir hesaplarında önemli yere sahiptir. Ancak, uygulamalarda yapılan demir filizlerinin kısa tutulması gibi önemli hatalar statik açıdan tehlike arz eder. Demir filizlerinin yükseklik miktarı göz kararı ya da isteğe göre belirlenen bir durum değildir.

Demir filizinin yerden ne kadar yüksekte olması gerektiği demir çapı yani “fi” ile doğrudan alakalıdır. Demir filizi çapın 40 katı kadar yüksekte olmalıdır.

Demir Çapları ve Metre Ağırlıkları

Çap mm kg/mt

8 mm  0,395

10 mm            0,617

12 mm            0,888

14 mm            1,208

16 mm            1,578

18 mm            1,998

20 mm            2,466

22 mm            2,984

24 mm            3,551

25 mm 3,853

26 mm            4,168

28 mm            4,834

30 mm            5,549

32 mm            6,313

36 mm            7,990

40 mm            9,865

Örnek Demir Filizi Yükseklik Hesabı

Demir filizi, çapın 40 katı yerden yüksekte bırakılır. Çapı 25 mm olan inşaat demiri için yerden bırakılması gereken yükseklik 100 cm olmalıdır. (25 x 40 = 100 cm)

Demir Filizini Sonradan Eklemek

Statik hesabın sağlığı ve yapının güvenliği açısından demir filizini sonradan eklemek çok doğru bir işlem değildir. Ancak, işçilikten kaynaklanan hata, projeden gelen eksik ya da değişiklik gibi birçok nedenden ötürü demir filizi sonradan eklenmek istenebilir. Bu durumda yapılması gereken öncelikli iş delik açma işlemidir. Uygulanacak demir çapından 2-4 mm genişlikte delik açılır. Açılan delikteki beton kırıntısı, çapak gibi istenmeyen durumlar iyice temizlenir. Daha sonra yapıştırma harcı ile uygulanmak istenen demir deliğe uygulanır. Yapıştırma harcı olarak genellikle epoxy adı verilen ürün kullanılır.