Endüstrinin Gelişmesinde Hangi Faktörler Etkilidir?

Endüstrinin Genel Tanımı

Endüstri, yani sanayi, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli alandır. Endüstri alanında gelişmiş olan ülkeler, ihracat yaparak ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Ve bunun yanında, dışa olan bağımlılığını da en azami seviyeye indirmektedir. Halkların refah seviyesini arttıran, işsizlik oranını düşüren, milli gelirin artmasına ve dış ticaret hacminin büyümesine sebep olan endüstrileşme, ülkeler arasındaki rekabeti de hayliyle arttırmıştır.

 Endüstrinin bazı alanları

Besin endüstrisi, dokuma endüstrisi, giyim endüstrisi, maden endüstrisi, kimya endüstrisi, tütün endüstrisi, otomotiv endüstrisi ve madeni eşya endüstrisi önemli alanlardan bazılarıdır.Endüstrinin Gelişmesinde Hangi Faktörler Etkilidir?

Endüstrinin gelişmesinde hangi faktörler etkilidir?  yukarıda sayılan endüstri alanlarının gelişmesindeki en büyük etmenlerden biri ”ULAŞIM” dır. Çünkü endüstriyel ürünler pazarlanacak oldukları alana en güvenli, en ekonomik ve en hızlı şekilde gitmelidir. İkinci en önemli etmenlerden biriyse ”KALİTELİ HAM MADDE” kaliteli ham madde demek kaliteli ürün demektir ki buda pazarlamadaki, alıcı ülke bulmadaki en önemli faktördür.

Üçüncü önemli etmen ise ”SERMAYE” . Sermaye, gerekli makineleri sıkıntısız alabilmek demektir. Çokça üretim ve ham madde işleme tesisleri kurabilmek demektir. Ve en önemlisi vaktinde yatan maaşlarıyla mutlu olan işçiler demektir. Dördüncü en önemli etmen ise ”ENERJİ” Özellikle elektrik enerjisi ham maddenin işlenme safhasında, makinelerin çalışmasını sağlayan en önemli kaynaktır. Enerji kaynağına sahip olan Endüstrinin Gelişmesinde Hangi Faktörler Etkilidir?ülkeler, dış alım yapmadıkları için hiçbir türlü sermaye kaybına uğramadıkları için, endüstrileşme de çok daha hızlı ilerleme şansına sahiptirler. Beşinci en önemli etmenlerden biri ise ”İŞ GÜCÜ” dür.

Ülkede sanayi alanında çalışacak insan sayısının fazlalığı, rekabeti arttırıyor olması, işçi maaşlarını ve maliyeti de düşürmesi elbette önemlidir, lakin nitelikli iş gücü oldukça önemlidir. İşini bilen, yaptığı işe tüm yönleriyle hakim olan, eğitimli bir işçi her zaman kaliteli bir ürünün ortaya çıkmasını sağlar. Ki buda ihracat yapılan ülkelerin memnuniyetine ve devamlılık sağlamalarına sebep olur. Bu yüzden nitelikli iş gücü her daim büyük önem arz etmektedir.