Şafi Mezhebinde Namaz Nasıl Kılınır?

Şafi mezhebinde de Hanefilerde olduğu gibi namaz kılmak farzdır. Ama her iki mezhebin namazı arasında bir takım farklılıklar vardır. Şafi mezhebinde namaz nasıl kılınır diye merak edenler için konuyu ele almaya çalışacağız.

Şafi mezhebinde namazın başlangıç duası sübhaneke değil Veccehtü duasıdır. Fatiha’dan sonra okunan ayet ve surelerde besmele çekilme zorunluluğu vardır. Bu yapılmazsa namaz bozulur.

Namaz Nasıl KılınırAyrıca şafi mezhebinde namaz esnasında okunan ettehiyyatü ve kunut duaları da farklıdır. Ettehiyyatü okurken işaret parmağını kaldırmanın sünnet olduğu şafi mezhebinde her farz namazından sonra Ayetel kürsi okumak ta sünnettendir.

Şafi mezhebinde namaz kılarken okunan dua ve surelerde bir takım değişiklikler olduğu gibi namaz kılınışındaki hareketlerin bir kısmı da farklılık gösterir. Kıyam esnasında sağ elin işaret ve başparmakları sol el bileğini kavrar. Çıplak ayakla namaz kılınmaz. Ve namaz sırasında ayaklar arasındaki açıklık dört parmak olma zorunluluğu taşır.

Ayrıca şafi mezhebinde nafile namaz kılarken bozulursa kaza edilmesi vacip değildir. Hanefilerde böyle bir durum söz konusu değildir. Şafi mezhebinde kadın kadına imam olabilirken Hanefilerde böyle bir şey olmaz.