Siber-Fiziksel Sistem Kavramı Nedir

Siber fiziksel sistem; içerisinde bulunduğumuz fiziksel dünya ile sanal dünyayı, sensörler ile birbirlerine bağlayan sistemlere verilen addır. Sensörler ve aktüatörlerin yardımı ile fiziksel dünyada gerçekleşen olaylar, mekanizmalar ve faaliyetler sanal ortama aktarılıp simülasyon halini alır. Bu sayede de gerçek ortamda yapılan işlemler ve aktiviteler, sanal ortamda deneysel veya eğlence amaçlı tekrarlanabilmektedir.

İnternet Ortamı ve Simülasyon Tekniği

Siber Fiziksel Sistemler iki ana unsurdan meydana gelmektedir. Bu unsurlardan ilki, sistemi oluşturan öğelerin İnternet ortamı üzerinden birbirleri ile bağlantı kurmasıdır. Bu bağlantı belirli bir İnternet adresi üzerinde kurulur ve gerçek dünyada uygulamaya dönüştürülür. İnternet ortamında gerçekleşen veri akımı, güncellemeler sayesinde de sürekli yenilenebilmektedir.

İkinci unsur ise bilgisayar ortamında oluşturulmuş olan simülasyonun fiziksel dünyada yer almakta olan makinelerin faaliyetlerinde kullanılmasıdır. Bu işlem, makinelerin hareketlerinin hesaplanması ve simülasyona dönüştürülmesi, ardından da bu simülasyonun fiziksel ortamdaki makinelerin hareketlerine yön vermesi ile meydana gelmektedir.

En Yaygın Türü İnternet Ağı

İnternet, çağımıza yön veren bir etken olduğu için yeni kurulan ve gelişim sürecinde olan modern fabrikalarda genel olarak, İnternet ortamında belirli kodlar ile birbirlerine bağlanmış olan makinelerin oluşturduğu sistemler yer almaktadır. Bu nedenle Siber-Fiziksel Sistemler, modern endüstri için vazgeçilmez birer unsur haline gelmişlerdir. Peki, bu durumun bizlere sağladığı fayda nedir?

Modern Endüstriye Sağladığı Fayda

Siber-Fiziksel Sistemler, Akıllı Fabrikaların yaratılmasını sağlayan en önemli unsurdur. Akıllı Fabrikalardaki mevcut otomasyon süreci, fabrika bünyesinde yer alan makinelerin birbirleri ile haberleşmeleri yoluyla gerçekleşir. Bu durum, fabrikada oluşabilecek herhangi bir yetersizlik, arıza veya kaynak sıkıntısı gibi problemlerin makineler tarafından algılanması ve yetkililerin uyarılmasını sağlamaktadır. Böylelikle insan merkezli hatalar da ortadan kaldırılarak verimlilik en üst düzeye çıkarılmış olur.