Silver Kuşe Etiket

Kuşe etiketin parlak ve pürüzsüz olma özellğini taşıyan silver kuşe etiket görünüm itibariyle gümüş renge sahiptir. Bu renge boyalı olarak yurt dışından ithal edimektedir. Yırtılma özelliği taşımaktadır. Su ve nem ile temas ettirilmemelidir. Çevre etmenlere karşı orta seviyede dayanıklılığa sahiptir. Yiyecek içecek ürünleri  üzerinde kullanılabilmekte, petrol ve akaryakıt üretimi yapan firmalar tarafından tercih edilebilmektedir.