İş Kanununa Göre Süt İzni

İş Kanununa göre; doğum yapmış, emziren ve gebe işçilerin hakları ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler yapılmış, içinde bulundukları şartlar göz önüne alınarak çalışma şekilleri yönetmelikte maddeler ile belirlenmiştir. Gebe bir işçinin çalışma saatleri, sağlık durumu göz önünde tutulduğundan, dinlenme saatleri ile beraber tekrar düzenlenmelidir. Hamilelerin uzun süre ayakta çalışması engellenir ve oturtularak çalıştırılması sağlanır. Ek dinlenme süreleri arttırılır. Hamilelik süresinde işçinin yaptırması gereken bazı rutin kontrolleri vardır. Bu kontroller için izin verilir ve bu izinlerin en önemli özelliği de ücretli izin olmasıdır. Hamile işçinin eğer hafif işlerde çalışması gerekliliği var…

Read More