Tarih Bilmek Önemli Midir?

Tarih bilmek hayatı bilmektir. Tarihini bilen toplumlar hem tarihten ders alırlar hem de öngörü kabiliyetlerini geliştirerek gelecekleri için sağlam adım atarlar. Bu nedenledir ki ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk önemsediği icraatlardan bir tanesi Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kurumların oluşmasını ve gelişmesini desteklemek olmuştur. Dil ve tarih ayrılmaz iki bütünse bu iki bütün de bir toplumu bir arada tutan en önemli elemanlardır.

Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale’de, Filistin’de, Kurtuluş Savaşı’nda savaşırken bir yandan da hem tarih kitaplarıyla haşır neşir olmuş aynı zamanda da dil öğrenmeye çabalamıştır. Öğrendiği tarihsel bilgilerin uygulamasını ise hayatı boyunca Türk toplumunun gelişmesi için uygulamıştır. Tarih bilmek özellikle Türk tarihini bilmek her Türk’ün ödevidir. Keza dilini bilmek de öyledir.

Tarih ve ezber

Tarih Bilmek Önemli Midir?Tarih bir ezber sistemi değildir. Biz de tarih okumak, okutmak savaş yılları ezberletmekten öteye pek fazla gidemiyor. Bu sebeple ki gençler tarih derslerine çok ilgili değiller. Tarih öğretecek değerli öğretmenlerimizin de bu konularla ilgili müfredatlarında gözden geçirilmesi iyileştirilmesi gerekmektedir. Çünkü tarih bir bilinçtir. Bu bilinç salt rakam ve isim ezberleterek geçiştirilebilecek bir bilinç değildir. Eğer ki tarih ve dil bilinci insanlarda bulunmazsa ve bu bütün toplumu sararsa o toplumun kimyası çözülmeye başlamış demektir.

Bilinçli yurttaş

Bu sebeple tarih, toplumlar için hayatidir. Ekmek ve su kadar gereklidir. Tarih bilincine dil bilince sahip insanlar, toplumuna da faydalı insanlar olarak yetişecektir. Böyle bir bilinçle yetişen nesil vatanına faydalı olabilecektir. Ülke ilerlemesine her bir fert katkıda bulunacaktır. Yine bu bilinçle yetişen bilim adamları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, işçiler, memurlar toplumun bütün kesimleri, geçmişini bilen bir yurttaş geleceğini inşa eden bir vatandaş olarak toplumsal ilerlemeyi hızlandıracaktır.

Şu kategoriye gönderildi: Eğitim